Privacy Statement

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om een behandeling zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is, denk hierbij aan gegevens voor de huisarts. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken

Om een behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren verwerken wij de volgende gegevens.

  • NAW – gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht. 
  • Onze financiële administratie

Inschakeling andere partijen.

Andere partijen ontvangen niet meer dan die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar diensten.

Veilig bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij verwijdering van uw gegevens kunt u ons persoonlijk of per mail benaderen, binnen 4 weken na aanvraag zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verwijderen. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Vragen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen met:

Lopez Rouw en Verliestherapie
Kerkenbos 1097-A
6546BB, Nijmegen
06-51141420
info@lopezrouwtherapie.com

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!